Ceny lekcji w roku szkolnym 2018/2019

Zajęcia indywidualne (60 min):

General English A1, A2, B1 – 45 zł

General English B2, C1, C2 – 50 zł

Business English – 50 zł

Technical English – 55 zł

Przygotowanie do egzaminów (FCE, CAE, CPE) – 55 zł

Konwersacje – 50 zł

Zajęcia na życzenie* – 55 zł

* zajęcia niestandardowe, wykraczające poza tradycyjny program zajęć, np. Business English z elementami Technical English


Zajęcia grupowe (60 min):

Grupa 2 os. – 30 zł od osoby

Grupa 3 os. – 25 zł od osoby

Grupa 4 os. – 22,50 zł od osoby


Zajęcia dla firm:

Wycena indywidualna w zależności od liczby osób, zaawansowania grupy oraz lokalizacji firmy.


Informacje o płatnościach:

Płatność za zajęcia grupowe może być dokonana jednorazowo z góry przy zapisie lub w dwóch ratach – 50% kwoty przy zapisie, pozostałe 50% do połowy semestru.

W przypadku zajęć indywidualnych istnieje możliwość płatności miesięcznej, do 10-go dnia danego miesiąca.